Contact Info 

Address : 288 DongFeng Industrial Zone Leliu Shunde, Foshan

    Guangdong,P.R.China

Tel :  86-0757-25551097

Fax :  86-0757-25555981

P/C :  528322

Website : www.xing-tian.com.cn

Email :  xt@xing-tian.com.cn
     jim@xing-tian.com.cn